Anadolubank Bireysel Emeklilik Sistemi

Anadolu Bireysel Emeklilik Sistemine, 15 yaşını aşmış olup her fiil ehliyetine sahip adaylar başvuruda bulunabilirler. Katılımcılar sisteme başvuru işlemini yaptıktan sonra asgari olarak 10 yıl gibi bir süre ile kalıp 56 yaşının doldurulması halinde emeklilik hakkını kazanabilmektedirler. Anadolubank Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına birçok esneklik sağlayabilmektedir. Katılımcılar emekli olduktan sonra emeklilik fonlarını diledikleri gibi kullanabilmeleri mümkündür. İster bu fonları emekli maaş gibi çekebilmektedirler isterlerse de bu fonları toplu olarak çekebilmeleri mümkündür. Anadolubank Bireysel Emeklilik Sistemi vasıtasıyla emeklilik planı yapan adayların yasal otoriteye bağlı sosyal güvenlik sisteminden tamamen bağımsız bir ek gelir yaratarak iler ki dönemler için refah seviyelerini yükseltmeleri mümkün olmaktadır. Anadolu Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Sisteminin bir alternatifi olarak düşünülmemelidir. Daha çok Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcı bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bireysel emeklilik sisteminin başvurusu tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Katılımcılar tarafından elde edilen fonlar alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmektedir. Buradaki temel ilke katılımcılara en kaliteli hizmetin sunulmasının sağlanmasıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl İşler?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapılan çalışmalar sonucunda belirli plan ve programlar yapılır ve en uygun program doğrultusunda Bireysel Emeklilik Sistemini dâhil olabilmeniz mümkündür. Daha sonra Anadolubank Bireysel Emeklilik Sistemi için birtakım risk analizleri yapılır ve bankanın belirmemiş olduğu standartlar doğrultusunda sözleşmeler yapılır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin nasıl işlendiğin bir diğer önemli konusu ise; sözleşmenin imzalanmasından sonra emeklilik fonlarınız yürürlüğe girmesidir. Yapabileceğiniz değişiklerin neler olduğu yaptığınız sözleşmede belirtilir.

Anadolubank Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Sunulan Haklar Nelerdir?

Anadolubank bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına birtakım haklar sunmaktadır. Anadolubank Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sunulan hakların neler olduğuna bakacak olursak;
• Katılımcılar ile bireysel emeklilik sisteminde belirlen planlamalar doğrultusunda sözleşmeler yapılmaktadır.
• Katılımcıların, katkı payı oranlarında değişiklik yapabilmeleri mümkündür. Müşterilerin değişiklik talepleri tarihinden sonra katkı payları ve bireysel emeklilik sisteminde birikmiş olan fonlar yeniden düzenlenebilmektedir.
• Emekliliğe hak kazanmış adayların birden fazla hesaplarının bulunması durumunda bu hesapların tek bir hesapta birleştirilmesi mümkündür.
• Anadolubank Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan sözleşmelerde bazı hakların değiştirilmesi mümkündür. Ancak bu haklar içerisinde sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı yer almamaktadır.

Yanıtla